logo

한국어

본당안내

 1. 2017년 본당 행사 예정표 (안) -

  Date2017.01.01 Byadmin Views3368
  read more
 2. ✠ 주일학교 봉사 활동(Gleaners in Warren)

  Date2018.04.13 By관리자 Views14
  Read More
 3. ✠ 본당 교실 및 창고 모션 센서 스위치 설치 안내

  Date2018.04.13 By관리자 Views8
  Read More
 4. ✠ 청년 토요 특전미사 방학

  Date2018.04.13 By관리자 Views9
  Read More
 5. ✠ 대건 성물방 운영 임시 중단

  Date2018.04.13 By관리자 Views15
  Read More
 6. ✠ 새 신자 첫 고해 성사 안내

  Date2018.04.06 By관리자 Views14
  Read More
 7. ✠ 2018년 상반기 사목회 주관 새 신자/새 전입자 환영회

  Date2018.04.06 By관리자 Views20
  Read More
 8. ✠ 세월호 참사 4주기 추모 음악회

  Date2018.04.06 By관리자 Views27
  Read More
 9. ✠ 꾸리아 아치에스 행사

  Date2018.04.06 By관리자 Views11
  Read More
 10. ✠ BL1, BL2반원들 대상 신부님과의 간담회

  Date2018.04.06 By관리자 Views14
  Read More
 11. 2018년 4월 미사 성가곡 입니다 - 성가대장

  Date2018.04.01 Byjustin Views9
  Read More
 12. ✠ 주일학교 부활 Easter Bunny 와 사진찍기 행사

  Date2018.03.31 By관리자 Views25
  Read More
 13. ✠ 주일학교 / 한글학교 수업

  Date2018.03.31 By관리자 Views11
  Read More
 14. ✠ 사목회장단 회의

  Date2018.03.31 By관리자 Views12
  Read More
 15. ✠ 부활 엠마오 사무실 휴무

  Date2018.03.31 By관리자 Views14
  Read More
 16. ✠ 성주간 전례 봉사자 일정표

  Date2018.03.23 By관리자 Views73
  Read More
 17. ✠ 주일학교/ 한글학교 수업

  Date2018.03.23 By관리자 Views48
  Read More
 18. ✠ 주일학교 부활 Easter Bunny 와 사진찍기 행사

  Date2018.03.23 By관리자 Views62
  Read More
 19. ✠ 본당 세례식 일정

  Date2018.03.23 By관리자 Views63
  Read More
 20. ✠ 건강 검진 피검사 결과지 배부 및 상담

  Date2018.03.23 By관리자 Views44
  Read More
 21. ✠ 성목요일 성유 축성 미사

  Date2018.03.23 By관리자 Views42
  Read More
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 99 Next
/ 99